• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Kształcenie zawodowe łącznikiem narodów

Pod koniec maja obradował Euroregionalny Komitet Sterujący, który rozpatrywał i zatwierdzał wnioski złożone w III naborze Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W III naborze  wpłynęło 45 wniosków do realizacji, przyjęto 29 z czego 20 polskich, w tym wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Wartość zatwierdzonych wniosków  to ponad 750 000 EUR. Działania, które będą prowadzone w CKZiU w Prudniku to przede wszystkim wymiana uczniów w ramach praktyk zawodowych , warsztaty, zajęcia sportowe oraz poznanie atrakcyjnych miejsc pogranicza- projekt będzie realizowany do lutego 2018 r.

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje