• Słuchawka77 436 29 95
  • SłuchawkaPrudnik. ul. Podgórna: 5
  • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Umowa pomiędzy CKZiU w Prudniku a OZPD

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy naszym Centrum, a Opolskim Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych reprezentowanym przez Józefa Stelmachowskiego - Prezesa Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu dotycząca utworzenia klasy „Kierowca-Mechanik"

Współpraca w zakresie edukacji, ma na celu kształcenie i rozwój zawodowy, zdobywanie wiedzy i umiejętności w celu przygotowania młodzieży do pracy zawodowej, w zawodzie kierowca. W ramach umowy Zrzeszenie zobowiązuje się do organizowania praktyki zawodowej dla wszystkich zainteresowanych uczniów, wsparcia finansowego przy ubieganiu się o prawo jazdy kat. B i C oraz wypłacenia uczniom klasy objętej patronatem stypendiów, których wysokość uzależniona będzie od szkolnych wyników w nauce, frekwencji i zaangażowania na praktykach.

Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 29 95
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul.Podgórna 5, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje