• Słuchawka77 436 13 57
 • SłuchawkaPrudnik. ul. Prężyńska 3-5-7
 • SłuchawkaSekretariat czynny: pn-pt 8:00-15:00
 

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do szkół wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku w roku szkolnym 2023/2024 dla absolwentów szkół podstawowych.

1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych

regulamin_rekrutacji_CKZiU_Prudnik_23_24.pdf

2. W roku szkolnym 2023/2024 rekrutacja prowadzona jest w systemie papierowym:

CKZiU_Prudnik_podanie_23_24

CKZiU_Prudnik_RODO.pdf

3. W roku szkolnym 2023/2024 przewiduje się utworzenie następujących klas pierwszych:

Technikum Nr 1 w Prudniku

Lp.

Klasa

Zawód

     1.

 1Ti

 Technik informatyk z elementami automatyki przemysłowej

     2.  1Tp  Technik programista
     3.  1Tg  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
     4.  1Tf  Technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku

Lp.

Klasa

Zawód

 1.  

1m

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

      2. 1ms Mechanik pojazdów samochodowych
      3. 1f Fryzjer
      4. 1s Sprzedawca

      5.

1w

Klasa wielozawodowa

Wymagane dokumenty dla Technikum Nr 1 w Prudniku:

 • Wydrukowany i wypełniony wniosek można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2022 r.
 • Wydrukowane i podpisane RODO
 • 2 zdjęcia (podpisane),
 • Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Karta zdrowia i szczepień.

Wymagane dokumenty dla Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku:

 • Dokumenty wymienione dla technikum

oraz

 • Zaświadczenie z wybranego przez ucznia zakładu pracy o przyjęcie na naukę zawodu,
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonania zawodu.
Dziewczyna

Telefon/fax: 77 436 13 57
E-mail:

CKZiU w Prudniku
ul. Prężyńska 3-5-7, 48-200 Prudnik,
godziny pracy sekretariatu: 8:00-15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 CKZiU w Prudniku

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje